Příběhy

H.O.T.W 2.Kapitola

11. června 2011 v 18:29 | Any-lee
Další kapitola H.O.T.W neboli Heritage of the Wolf. tady použiju Darka a Fanga xD (neboli Sarafínu a lvíčka v textovce xD) nevadí? xD. jinak, brzy udělám rozpis postav příběhu.Heritage of The Wolf 1.Kapitola

5. června 2011 v 12:12 | Any-lee
1.Kapitola příběhu o Mwezi xD

daleko za horami byla země jménem "Altre Boea" a byla to ta největší a nejkrásnější vlčí země ze všech. Když začali ráno zpívat ptáčci, šuměl vodopád, v tu chvíly už celá vlčí smečka stála u jeskyně. v jeskyni ležela Šedo-bílá vlčice s tmavě modrýma očima. v náručí držela malé vlčátko, bylo šedé, mělo bílé břicho, bílé uši, bílý konec ocasu a bílé tlapky.. Nyota, ta vlčice, vůdkyně smečky, svou novorozenou dcerku olízla jazykem a Raajo, světle hnědý vlk, její partner a vůdce smečky, se tulil k Nyotě a díval se na svou dceru hrdě. po chvíly se smečka zvědavě zeptala: "A jak se bude jmenovat?". "Mwezi." odpověděla Nyota s úsměvem. smečka byla z narození budoucí vůdkyně štastná, každý se v ten den zdál být štastný.... ovšem, byl tu někdo, kdo štastný nebyl. Arsa, vlčice, co stále chtěla získat vládu, měla sto chutí malou Mwezi zabít, a měla co dělat, aby se ovládala. jednoho dne, jako obvykle, zašla za Raajem. "Zdravím, Raajo..... jak se vede s tvou novou dcerkou?" zeptala se Arsa. "Ach, samozřejmě,...... Nyota je ted s ní v jeskyni. jednoho dne to bude silná vůdkyně." to Arsu ještě více rozčílilo. "hm...... skvělé....." řekla a Otočila se. "jen si pamatuj, že nikdy nezměníš minulost. já se mám podle práva stát vůdkyní! a ty jsi zodpovědný za smrt mojí matky!" a šla pryč. Raajo to nechápal. Její matku nezabil on, ale ušlapalo jí stádo jelenů. ovšem, Raajovi bylo líto že si tohle členka jeho vlastní smečky myslí, ale nemohl s tím nic dělat. šel do jeskyně a tam poskakovala malička Mwezi a Nyota se na ní soustředěně a usmívavě dívala. "Nyoto....." promluvil najednou vážně Raajo. "Co se děje, Raajo?" zeptala se Nyota. "Bojím se, že má Arsa něco zlého v plánu.... v poslední době se chová velmi divně. dneska mi dokonce řekla, že jsem zodpovědný za smrt její matky, že minulost nezmením, a že ona je právoplatná budoucí vůdkyně!." řekl Raajo a Nyota se smutně podívala. "ach, neboj se Raajo, to jí přejde..." řekla Nyota a Raajovi nezbývalo nic jiného než doufat, že má Nyota pravdu. "Arghh!!! JÁ! JÁ! JÁ! já se stanu Vůdkyní! já na tom mám právo! Grrrrr!!!!". říkala si Arsa. "musím je zničit..... musím je zničit..... musím je zničit!!!". a když tohle Arsa začala říkat, nebyla to už ta vlčice co "chtěla" trůn. stala se z ní zlá vlčice co Chce a Dostane trůn!. další den se Nyota s Mwezi vypravily ven. "kník! kník!" kníkala Mwezi. Nyota položila Mwezi na zem a řekla: "Neboj se, Mwezi! zůstan prosím tu! přinesu ti něco k jídlu..". jenže mezitím se tam objevila Arsa, a když uviděla, že je tam Mwezi sama, využila příležitosti a napřáhla tlapu. v tu chvíly už ale běžela Nyota zpátky, a když uviděla Arsu, Hlasitě zakřičela. "CO TO DĚLÁŠ?, ARSO?!!!!" křičela Nyota. poté přiběhla ke Mwezi, postavila se před ní a začala na Arsu vrčet. "ále, já tu viděla Mwezi opuštěnou, tak jsem si s ní chtěla jen hrát. měla by ses o ní více starat...." odsekla Arsa. "když už si nemůžu hrát s ní, co kdybych si hrála s tebou?" řekla zlomyslně Arsa. "cože?!" nechápala Nyota. v tu chvíly už ale Arsa vyskočila a silně sekla Nyotu přes tvář. poté jí přimáčkla k zemi. Nyota vyjekla bolestí a snažila se z jejího sevření osvobodit, ale Arsa jí přimáčkla až příliš moc silně. jedna z vlčic ze smečky se procházela a uviděla to. rychle běžela pro Raaja. "Raajo! náš drahý vůdce!" řekla mu udýchaně ta vlčice. "co se děje, Omaro?" zeptal se Raajo. " vaší Partnerku a vaší dceru napadla Arsa!" vykřikla Omara. poté už Raajo na nic nečekal, rozběhl se strašnou rychlostí a jakmile tam doběhl, ihned odhodil Arsu od Nyoty. Poté na ní skočil a zavrčel jí do tváře. "Arso!!! tak ty jsi chtěla zabít mou rodinu?!" křičel na ní. Nyota, celá od krve, se jen stěží postavila a přitáhla si k sobě malou Mwezi. " já jí nic neudělala! to ona na mě zaútočila!" začala lhát Arsa. "Nelži mi!!" řekl Raajo a slezl z Arsy. "ach, neboj se, nelžu....." řekla zlomyslně Arsa. "a ted..... Raajo, ráda bych..... abys byl............ MRTVÝ!" vykřikla a skočila na něj, on jí ale rychle odhodil. "ARSO!!!" vykřikl Raajo a vlčím vytím svolal smečku.
Arsa se chtěla dát na útěk, ale Nyota jí zadržela. "Nene, nikam nepůjdeš!". za chvíly už tam stála celá smečka a vrčela na Arsu. "už nejsi členkou naší smečky!" řekla Nyota. to Arsu zarazilo. "to nemůžeš udělat! ty nejsi vůdkyně smečky! to JÁ!". vykřikla Arsa. "Ne, já jsem vůdkyně smečky, a ty už nejsi ani členka naší smečky!" vykřikla Nyota. Arsa se neudržela a skočila na Nyotu. Raajo jí zase odhodil, ale takovou obrovskou silou, že jí udělal jízvu přes celou tvář. Arsa bolestivě dopadla na zem a vyjekla bolestí. "A-arso?! jsi-jsi v pořádku?!" zeptal se Raajo. Arsa se na něho vražedným pohledem podívala. "j-já vážně nechtěl.... já .... já...... omlouvám se!" řekl Raajo. "za to zaplatíš, Raajo......" řekla Arsa. "Celá tahle smečka za to zaplatí!". zakřičela Arsa a dala se na útěk. ona věděla, kam má jít. ona věděla, kde má spojonce. a protože to věděla, ihned na ně narazila. "Arso! co to máš proboha na tváři?! taková obrovská jizva!!!" řekla Jewel, vůdkyně Arsiny spojonecké smečky. "to mi udělal Raajo! a proto se mu chci také pomstít...... a konečně získat trůn!!" řekla Arsa. "dobrá, pomůžeme ti, ale pod jednou podmínkou...." řekla Jewel. "Ano?" zeptala se Arsa. "až se staneš vůdkyní, budu moct s mou smečkou zůstat na tvém území!!" řekla Jewel. "ale ovšem, samozřejmě!" souhlasila Arsa. "tak tedy dobrá...." řekla Jewel. "připravíme se všichni na útok!" řekla a Arsa šla do jeskyně. tam už snila o tom, jak bude vůdkyně v té krásné zemi...... Nyota se s Mwezi a Raajem ráno probudila. ten den pršelo a byly bouřky. to celé smečce zkazilo den. ale Arsa s jejími spojenci už se blížila. Jewel už se těšila, jak bude se svou smečkou bydlet v Altre Boea. a Arsa se těšila na to, jak bude vůdkyní. blížily se stále blíž a blíž, jenže vlci z Raajovi smečky je ještě nespozorovali. "Mwezi,no vidíš! už umíš bojovat!" smál se Raajo s Nyotou když viděl, jak Mwezi jemně plácá do kamene v jeskyni. Mwezi byla velice malé a slabé vlčátko. kdyby jí někdo silně praštil, ihned by ji to zabilo. začínalo stále více a více pršet a hřmít. blesky lítaly všude. a celá smečka byla v jeskyni, schovávala se před bouřkou, a tak bylo jasné, že nemohli vidět tu cizí smečku. nakonec ale vlci stejně vylezli ven na hlídku. a jakmile uviděli tu cizí smečku s Arsou, běželi za Raajem a Nyotou. "Raajo! Nyoto! Arsa a nějaká cizí smečka se řítí přímo sem!" křičel jeden z vlků. "Nyoto! ty s Mwezi zůstaneš v jeskyni! a já půjdu za nimi...." řekl Raajo. "Raajo ne! nemůžeš tam jít sám! zabijou tě! půjdu s tebou!" řekla Nyota. "Ne Nyoto!! ty zůstaneš s Mwezi tady!!" řekl Raajo. "Prosím..." řekl a Nyota se na něj smutně podívala. "dobře tedy, ale prosím, bud opatrný...." řekla a do očí se jí hrnuly slzy. "neboj se, Nyoto..." řekl. "brzy se vrátím!" řekl a utíkal se smečkou čelit Arse a té druhé smečce. "Co chceš, Arso?" zeptal se Raajo. "Trůn!" vykřikla Arsa. "a jestli mi ho nedáš, získám ho sama! a tím se také pomstím za svou matku!" řekla chladnokrevně Arsa. Raajo se vyděsil. věděl, že Arsa chce bojovat, a tak rychle řekl vlkovi ze své smečky: "Rychle! běž říct Nyotě, at s Mwezi utíkají pryč! v jeskyni není bezpečno! at utíkají pryč! pryč z téhle země!" řekl Raajo a ten vlk rychle běžel. "ano, běž jí to říct, vlku..... stejně jí a to její vlče jednou dostanu! ale ze všeho nejdřív dostanu trůn!" řekla Arsa. "Do útoku!" vykřikla a dvě vlčí smečky se do sebe pustily. "Nyoto! Raajo ti vzkazuje že máš s Mwezi utíkat pryč! pryč z Altre Boea!" křičel ten vlk. "cože?! Ale proč?!" ptala se Nyota. "Raajo tam ted s Arsou a její smečkou bojuje! a ty musíš zachránit svůj a Mweziin Život!" řekl Vlk. "Rychle!". Nyota nebyla schopna slov. po tváři se jí kutáleli slzy. její Raajo ted bojuje, a nejspíš zemře. on už nebude vůdce, a ona nebude vůdkyně. a jejich štastná rodina se navždy rozplyne.. a také kvůli téhle představě odmítala utéct. "ne, nenechám svého Raaja napospas Osudu!" řekla. "Nyoto, má drahá vůdkyně, nikomu tím nepomůžeš! zabiješ jen sebe a Mwezi! vy dvě musíte zůstat na živu! je to Raajovo přání..." řekl vlk. Nyota se rozbrečela, popadla Mwezi do tlamy a vyběhla z jeskyně. "Raajo...." opakovala stále tiše. Raajo dlouho bojoval. měl rozškrábanou tvář, tělo, a měl co dělat, aby se vůbec pohnul. jenže poté najednou úplně ztratil sílu, nechtěl opustit svou smečku, chtěl bojovat dál, ale nemohl a odkulhal pryč. spadl na zem a jeho život ho opouštěl před očima. "tohle nech na mě..." řekla Arsa Jewel a Jewel kývla. "dokončím to!" řekla Arsa a šla pomalu k Raajovi. "jaké to je cítit se slabý, co Raajo?" řekla Arsa. Raajo už nebyl schopen ani mluvit. "zbytečně se trápíš! ukaž! osvobodím tě od tvého trápení! ukončím to!" řekla, Napřáhla tlapu a silně Raaja sekla do tváře tak, že ho až odhodila. Raajo byl mrtvý. "PŘESTANTE BOJOVAT!" řekla Arsa najednou. "Raajo je mrtvý! jdeme do území smečky...... nyní jsem nová vládkyně!" řekla. a Arsa s Jewel a její smečkou šli na to území. mezitím se Nyota s Mwezi zastavila, přímo u bojového pole! všichni byly už pryč, a Nyota viděla v dálce tělo vlka. "ach ne...." řekla, položila Mwezi na zem a utíkala k tomu vlkovi. "Raajo......" řekla Nyota. "Raajo!" vykřikla a spustil se jí proud slz. zabořila hlavu do jeho srsti a brečela. malá Mwezi nevěděla a nechápala, co se děje a poskakovala ke své mamince. "Kník! Kník!" kníkala Mwezi. poté ale uviděla, jak moc je Nyota smutná, a chápavě se jí obtočila kolem nohy, mělo to být objetí. Nyota vydechla a podívala se překvapivě na Mwezi. "Ach, moje zlatíčko!" řekla Nyota a stále jí tekly slzy. "jsi moje jediná vzpomínka na Raaja, Budu tě chránit. jsi to jediné, co mi zbylo..." řekla Nyota. poté se ještě na chvíly přitulila k Raajovi, vstala , vzala Mwezi do tlamy, naposledy se na Raaja podívala a řekla: "Sbohem, má lásko...". poté běžela dál. běžela bez zastavení, i když ani sama nevěděla, kam běží....
 
 

Reklama